De nye skatteregler for 2012 - for virksomheder

Hvem gælder det for?

Skal jeg trække skat af en sundhedsforsikring / sundhedsbehandling m.v., som jeg betaler for min medarbejder?

Ja, du skal trække AM-bidrag og A-skat af værdien af en sundhedsforsikring eller sundhedsbehandling m.v., du betaler for din medarbejder, og indberette beløbet til eIndkomst. Beløbet skal indberettes i felt 26 "Værdi af sundhedsforsikring og behandling" og samtidig skal beløbet indgå i felt 13 "AM-bidragspligtig A-indkomst" og felt 200 "Bruttoindkomst".

Har jeg som arbejdsgiver stadig fradrag for sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v.?

Ja, arbejdsgiveren har fortsat fradrag for udgifter til medarbejderes sundhedsydelser som almindelige driftsomkostninger.

Hvornår træder de nye skatteregler i kraft?

Hvornår træder de nye regler i kraft?

De nye regler for beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring og -behandling træder i kraft den 1. januar 2012.

I praksis vil det sige ved første betaling af forsikringspræmie i 2012. Hvis betaling for hele 2012 er foretaget i 2011, skal værdien dog indberettes i 2012.


Det er dog tilladt at udskyde indeholdelse af AM-bidrag og A-skat af værdien i de første måndeder af 2012 til den første lønudbetaling efter 31. marts 2012. Indberetning skal dermed foretages senest sammen med lønnen for april måned 2012.

Hvornår kan eIndkomst modtage indberetninger om sundhedsforsikring og -behandling?

eIndkomst forventer først at være klar til at modtage indberetninger til felt 26 i marts 2012. Det nøjagtige tidspunkt vil blive offentliggjort på eIndkomst driftslog ca. 1. marts 2012.

Husk du kan vente med at indholde skat og indberette til det tidspunkt, hvor den første løn for april 2012 skal beregnes og indberettes.

Min medarbejder har allerede en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, som først kan opsiges til den 1. april 2012. Skal jeg trække skat af forsikringens værdi de tre måneder, der løber i 2012?

Nej, det skal du ikke, hvis sundhedsforsikringen løber fra 2011 ind i 2012. Hvis forsikringen først starter i 2012, skal du trække skat. 

Hvilket beløb skal der trækkes af?

Du skal trække skat af det beløb svarende til det du betaler for den enkelte lønmodtager - hvad enten det drejer sig om en sundhedsbehandling eller en sundhedsforsikring.


Skal jeg også trække skat og indberette, når sundhedsforsikringen er en ikke-adskilt del af en gruppelivsordning?

Nej, i det tilfælde er det forsikringsselskabet, der skal indberette.

På hvilket tidspunkt skal jeg trække skat og indberette?

Du skal tidligst trække skat sammen med den første løn for april 2012 og indberette sammen med den. Senere skal du trække skat i den lønperiode, der dækker betalingsdatoen og indberette sammen med denne løn.

Hvad er skattepligtigt?

Af de arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er det så kun sundhedsforsikringer, jeg skal trække skat af?

Nej, hvis du betaler direkte for behandling af en medarbejder, er betalingen også skattepligtig for medarbejderen. Det er medicin m.v. også. Dermed skal du trække skat af og indberette det beløb du betaler.

Skal jeg trække skat af et beløb jeg refunderer en medarbejder til dækning af egen betaling af sundhedsforsikring eller sundhedsbehandling?

Ja, når du som arbejdsgiver refunderer udgifter til sundhedsforsikringer eller sundhedsbehandlinger er din medarbejder også skattepligtig af beløbet, hvorfor du skal trække skat og indberette.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg yder en medarbejder et rentefrit lån til betaling af en sundhedsbehandling?

Du skal årligt opgøre værdien af lånet efter reglerne for personalelån. Den beregnede værdi skal du trække skat af og indberette som sundhedsforsikring og sundhedsbehandling.

Skal jeg trække skat af betaling af en sundhedsbehandling til en medarbejder, hvor behandlingen er som følge af en lægeerklæring?

Ja, du skal trække skat, selv om behandlingen er ifølge en lægeerklæring.


Skal jeg trække skat af en sundhedsforsikring, selv om den tilbydes alle mine medarbejdere?

Ja.


Skal jeg trække skat af betaling af en sundhedsbehandling, hvis behandlingen er som følge af en arbejdsskade?

Nej, forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader og sygdomme er fortsat skattefrit.


Skal jeg trække skat af værdien af det årlige sundhedstjek, der tilbydes på arbejdspladsen?

Nej, du skal ikke trække skat af værdien af et sundhedstjek, hvis det foregår på arbejdspladsen som led i den generelle personalepleje og ikke har en væsentlig økonomisk værdi eller kan anses for at være en decideret helbredsundersøgelse.


Skal jeg trække skat af sundhedsforsikring, selv om sundhedsforsikringen er en del af medarbejderens overenskomst?

Ja.


Hvis jeg betaler en medarbejders rygeafvænning, skal jeg så trække skat af denne betaling?

Nej, du skal ikke trække skat af din betaling for en medarbejders rygeafvænning, hvis det tilbydes alle virksomheden som et led i den generelle personalepolitik.


Hvis jeg betaler for en medarbejders alkohol/medicin/rusmiddelbehandling, skal jeg så trække skat af denne betaling?

Nej, du skal ikke trække skat af din betaling for behandlingen, hvis den tilbydes alle virksomheden som et led i den generelle personalepolitik, og medarbejderen har en skriftlig lægeerklæring om, at han/hun har behov for behandlingen.

Hvad er omfattet af bagatelgrænserne?

Kan en sundhedsforsikring være omfattet af bagatelgrænsen på 1.000 kr. for mindre personalegoder?

Nej, en sundhedsforsikring kan ikke være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.


Hvis jeg betaler for min medarbejders medlemsskab af et fitness-center, skal jeg så trække skat af eller indberette det?

Der skal ikke trækkes skat. Værdien skal kun indberettes i det omfang den overstiger bagatelgrænserne - og da i felt 55 "Værdi af andre personalegoder, der overstiger bagatelgrænse". Din medarbejder skal selvangive værdien i sin helhed, i det omfang den samlede værdi af sådanne personalegoder overstiger 1.000 kr.


Hvis jeg betaler for min medarbejders massage, der ikke er en sundhedsbehandling, men er ren wellness, skal jeg så trække skat af eller indberette det?

Der skal ikke trækkes skat. Værdien skal kun indberettes i det omfang den overstiger bagatelgrænserne - og da i felt 55 "Værdi af andre personalegoder, der overstiger bagatelgrænse". Din medarbejder skal selvangive værdien i sin helhed, i det omfang den samlede værdi af sådanne personalegoder overstiger 1.000 kr.


Hvis jeg betaler en medarbejders vaccination hos egen læge, skal jeg så trække skat af eller indberette det?

Hvis det er en nøglemedarbejder du betaler for, skal der ikke trækkes skat eller ske indberetning. Hvis det IKKE er en nøglemedarbejder, skal du betragte det som en skattepligtig sundhedsbehandling og trække skat og indberette i felt 26. 


Kan jeg opsige sundhedsforsikringen for en medarbejder?

Kan jeg opsige sundhedsforsikringen for en medarbejder, som pga. konsekvenserne af finanslovsændringen for 2012 vedr. sundhedsforsikringer ikke længere ønsker sundhedsforsikringen?

Ja, på baggrund finanslovsændringerne for 2012 vedr. skattereglerne for sundhedsforsikringer, er det muligt for den enkelte medarbejder ekstraordinært at træde ud af ordningen. Det kræver, at man indsender en udfyldt afkaldserklæring på den pågældende medarbejder.  Du finder afkaldserklæringen her.


Opsigelsen kan ske pr. løbende måned, frem til den 1. marts 2012. Eks.: Opsigelse modtaget 20. januar 2012 - forsikringen ophører pr. 1. februar 2012. Fra den 1. marts 2012 gælder de almindelige opsigelsesvarsler jf. betingelserne. 

 


Klik her for at gå tilbage til forrige side
 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op