Dækning af tab ved Netbankindbrud

Dækning

Netbankforsikringen dækker virksomhedens direkte tab af penge på virksomhedens bankkonti som følge af tredjemands netbankindbrud i virksomhedens computersystemer. Det gælder både hævning af penge stående på kontoen og træk på en kassekredit.

Derudover dækker Netbankforsikringen virksomhedens afholdte, rimelige udgifter til at fastslå, at der foreligger et dækningsberettiget direkte økonomisk tab forårsaget af netbankindbrud. Det kan eksempelvist være udgifter til teknikere, revisorer eller advokater, som har bistået virksomheden for at dokumentere det konstaterede direkte tab som følge af netbankindbruddet. Forsikringsselskabet skal dog forinden skriftligt have godkendt udgifterne.

Forsikringen er således en billig erhvervsforsikring, der forbedrer og supplerer dine nuværende virksomhedsforsikringer med en sikring imod netbankindbrud.

Ikrafttræden og løbetid

Netbankforsikringen træder i kraft ved tegning her på hjemmesiden, og løber for et år ad gangen fra den 1. i måneden efter Netbankforsikringens tegning.

Forsikringssum og selvrisiko

Du kan vælge den Netbankforsikring, der passer bedst til din virksomhed. Du kan vælge mellem en dækning fra 1 mio kr. og op til 20 mio kr. og prisen afhænger af din virksomheds årlige omsætning/balance.

Selvrisikoen varierer fra 6.500 kr. pr. skade op til 25.000 kr. pr. skade, afhængig af forsikringssummen og virksomhedens omsætning og balance.

Tegn Netbankforsikring

Regler for dækning

Reglerne for dækning ved netbankindbrud er forskellige, afhængig af om netbankaftalen er oprettet på privatkunde- eller erhvervskundevilkår.

Privatkunder

Det er pengeinstituttet, der som udgangspunkt dækker tab ved netbankindbrud for privatkunder. Sagt på en anden måde, så skal du ikke have en netbankforsikring som privatperson, med mindre din bank specifikt har sagt andet.

Erhvervskunder

Virksomheder (også enkeltmandsvirksomheder) er som udgangspunkt ikke dækket i forbindelse med netbankindbrud i virksomhedens netbank.

Det er op til virksomheden og dens pengeinstitut at aftale, hvem der skal dække tab ved indbrud i virksomhedens netbank, og i de fleste erhvervskundeaftaler er det virksomheden selv, der skal bære tabet ved netbankindbrud. Derfor bør enhver virksomhed overveje at tegne en Netbankforsikring for at imødegå denne risiko.

Med en Netbankforsikring sikrer du virksomheden mod økonomisk tab som følge af indbrud i netbanken. Netbankforsikringen dækker desuden rimelige udgifter, i forbindelse med anmeldelsen, så du stort set holdes skadesfri.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vær opmærksom på, at der gælder særlige sikkerhedsforanstaltninger for Netbankforsikringen.

Forsikringsselskab

Forsikringsselskabet bag Netbankforsikring er Chubb Insurance Company of Europe SE.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op